Menu
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
  3. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI
  21-23 Haziran 2019, İstanbul Kongre Merkezi - İstanbul, Türkiye
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
  3. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI
  21-23 Haziran 2019, İstanbul Kongre Merkezi - İstanbul, Türkiye
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
  3. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI
  21-23 Haziran 2019, İstanbul Kongre Merkezi - İstanbul, Türkiye
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
  3. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI
  21-23 Haziran 2019, İstanbul Kongre Merkezi - İstanbul, Türkiye
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
  3. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI
  21-23 Haziran 2019, İstanbul Kongre Merkezi - İstanbul, Türkiye
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
  3. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI
  21-23 Haziran 2019, İstanbul Kongre Merkezi - İstanbul, Türkiye
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
  3. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI
  21-23 Haziran 2019, İstanbul Kongre Merkezi - İstanbul, Türkiye
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
  3. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI
  21-23 Haziran 2019, İstanbul Kongre Merkezi - İstanbul, Türkiye
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
  3. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI
  21-23 Haziran 2019, İstanbul Kongre Merkezi - İstanbul, Türkiye
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
  3. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI
  21-23 Haziran 2019, İstanbul Kongre Merkezi - İstanbul, Türkiye
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
  3. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI
  21-23 Haziran 2019, İstanbul Kongre Merkezi - İstanbul, Türkiye

ENDÜSTRİ 4.0 ODAKLI İNOVASYON, TEKNOLOJİ, GİRİŞİMCİLİK ve ÜRETİM

Sosyal Bilimler

• Endüstri 4.0 ve 21.yy yetkinlikleri
• Sorun çözme, eleştirel düşünme ve yaratıcılık yetkinlikleri
• Bilişsel Zekâ (IQ), Sosyal Zekâ (SQ), Duygusal Zekâ (EQ) ve yenilikçilik bağlantısı
• Y kuşağı girişimcilik ve yenilikçilik eğilimleri
• Z kuşağının girişimcilik ve yenilik eğilimleri
• Açık ve yalın yenilikçilik ve girişimcilik
• Ar-Ge, insan kaynakları ve yenilikçilik
• Bankacılık ve finansal hizmetlerde yenilikçilik ve teknoloji uygulamaları
• Yüksek teknolojili ihracat
• Teknoloji tabanlı girişimcilik
• Nitelikli girişimcilik
• Bilim-teknoloji yenilikçilik politikaları
• Teknoloji yenilik girişimcilik ekosistemi olarak teknoparklar
• Dil öğrenme ve öğretmede yenilikçilik
• Sürdürülebilir inovasyon
• Sürdürülebilir girişimcilik
• Burjuva nitelikli girişimcilik
• Eğitim ve kültürde yenilikçilik ve girişimcilik
• Eğitim yönetimi ve planlamasında girişimciliğin rolü
• Endüstriyel teknolojiler
• Liderlik ve yenilikçilik
• Entelektüel ekonomilerde kurumsal reformlar
• Entelektüel ekonomilerde sivil toplum reformları
• Entelektüel ekonomilerde politik ve yasal reformlar
• Entelektüel ekonomilerde sektörel reformlar
• Entelektüel ekonomi ve entelektüel liderlik
• E-ticaret yenilikçilik ve girişimcilik
• Etik ve girişimcilik
• Fikri ve sınai mülkiyet hakları ve patent kanunu
• Kriz dönemlerinde finansal yenilikçilik
• Sosyal bilimlerde yenilik araştırmaları
• Kadın girişimciliği ve yenilikçilik
• KOBİLER için bilgi yönetimi ve teknoloji transferi
• KOBİLER için iş süreçleri modelleme
• KOBİLER’de insan kaynakları merkezli yenilikçiliği ve girişimciliği geliştirme
• Marka geliştirme
• Öğretme ve öğrenmede girişimcilik kültürünün etkisi
• Ortaöğretim ve yükseköğretimde yenilikçi yönelimli yetkinlikler
• Üçüncü ve Dördüncü Kuşak Üniversitesiler bağlamında yenilikçi girişimcilik ve teknoloji
• Öğretmen eğitiminde yeni eğilimler
• Özel eğitimde yeni eğilimler
• Stratejik ve rekabetçi küresel yenilikçilik yönetimi
• Stratejik girişimcilik
• Startup’lar ve reel küresel girişimcilik
• Teknolojik değişim ve ekonomik büyüme
• Bölgesel girişimcilik ve yenilik politikaları
• Girişimcilik ve yenilikçilik temelli örgüt yapıları tasarımı
• Yenilikçilik yönelimli paradigmalar
• Sosyal yenilik
• Girişimcilik ve sosyal politikalar
• Yenilikçi istihdam stratejileri
• Göç ve göçmen yönetimi
• Yenilikçi göçmen politikaları
• Bilim ve teknoloji parklarının yönetimi
• İleri teknoloji girişimciliği
• Sürdürülebilir açık iş modelleri
• Yenilik temelli üniversite, sanayi ve kamu yönetimi işbirliği
• Teknoloji ve bilgi transfer ofisleri
• Global politik dalgalanmalara karşı kırılgan olmayan ekonomi oluşturmada yenilikçi ekonomi politikalarının rolü

Mühendislik, Doğa Bilimleri ve Teknolojileri

• Akıllı şehirler
• Akıllı firmalar
• Dijitalleşme
• Nesnelerin interneti
• Hizmetlerin interneti
• Siber güvenlik
• Bulut sistemler
• Sanal sistemler
• Otonom robotlar
• BIG Data (Büyük Veri)
• Akademik ve tekno-girişimcilik
• Akıllı ve geliştirilmiş ürünler, akıllı bakım ve onarım işlemleri ve hizmetleri
• Bilgi toplumunda yenilikçilik için e-becerilerden yaralanma
• Bilgi toplumunda sanallık
• Bilim ve teknoloji parkları
• Çevre, enerji ve tarımda yenilikçilik
• Doğa bilimlerinde teknolojik yenilikçilik ve girişimcilik
• Geleceğin mühendisleri ve girişimcilik
• Girişimci üniversiteler ve girişimcilik yenilikçilik kümeleri
• Yenilikçilik ve girişimcilikte yeni eğilimler
• Yenilikçilik süreçlerinde girişimciliğin rolü
• İşbirlikçi yenilikçilik ve yaşam – laboratuarları
• Lazer, fiber optik, yüksek performanslı malzemeler
• Savunma sanayinde yenilikçilik
• Mühendislik ve gelişmede yalınlık ve sistem süreci
• Nanoteknolojiler, ileri malzemeler ve üretim
• Nükleer teknolojiler
• Stratejik teknoloji yönetimi
• Sürdürülebilir ve çevre dostu ürünler ve hizmetler
• Sürdürülebilir kalkınma için yenilikçilik ve girişimcilik
• Tarımsal mekanizasyon
• Teknolojik buluşların yenilikçiliğe dönüştürülmesi
• Teknolojik yenilikçilik, girişimcilik ve stratejik yönetim
• Teknoloji ve ticaret dönüşümü
• Uluslararası bilgi transferi ve bilgi yönetimi
• Üniversite sanayi işbirliği ve yenilikçilik
• Ürün ve hizmet tasarımı ve mühendislik için inovatif yöntemler ve araçlar
• Yaşam döngüsel mühendislik için sanal ve dijital araçlar
• Yeşil kimya ve mühendislik aracılığıyla sürdürülebilir yenilikçilik
• Yeni elektronik, radyo ve televizyon, bilgisayar, cep telefonu, internet teknolojileri
• Çevre dostu teknolojiler
• Patent ve Know-How geliştirme
• Alternatif enerji kaynakları
• Yenilebilir enerji kaynakları
• Işıl sistemler
• Mekanik şekillendirme işlemleri
• Kompozit ve hibrid malzemeleri
• Yapay sinir ağları ve genetik algoritmalar
• Yapay zeka ve uygulamaları
• Algoritma ve algoritmik tasarımlar
• Veri madenciliği
• Yeşil kimya uygulamaları, fosil yakıtlar ve biyo yakıtlar
• Sürdürülebilir çevre ve enerji için yenilikçi yaklaşımlar
• Sağlık sektöründe yenilikçilik, girişimcilik ve teknoloji

Endüstriyel Tasarım ve Sanat

• Tasarım yöntemleri
• Prototip oluşturma ve bilgisayarda modelleme
• Ambalaj tasarımı
• Kalıp teknolojileri
• Otomobil tasarımı
• Etkileşim tasarımı
• Ergonomi ve erişilebilirlik
• Dijital ortamda görselleştirme
• Tasarım ve iletişim
• Üretim yöntemleri
• Sistem ve hizmet tasarımı
• Kültür ve tasarım
• Medya ve tasarım
• Tasarım stratejileri
• Kullanıcı odaklı tasarım
• Tasarım tarihi
• Tasarım süreçlerinde yenilik
• İkonografik çözümcülük
• Sanat girişimciliği
• Müzik girişimciliği
• Tiyatro girişimciliği

SAĞLIK

• Sağlık teknolojisi
• Sağlık ekonomisi
• Sağlık yönetimi
• Sağlık turizmi
• Genetikte İnovasyon
• Allerjik Hastalıkta İnovasyon
• Romatolojide İnovasyon
• Mikrobiyoloji ve Sağlık
• İnsan - Bilgisayar Etkileşimleri
Print Friendly and PDF