Menu
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
  3. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI
  21-23 Haziran 2019, İstanbul Kongre Merkezi - İstanbul, Türkiye
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
  3. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI
  21-23 Haziran 2019, İstanbul Kongre Merkezi - İstanbul, Türkiye
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
  3. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI
  21-23 Haziran 2019, İstanbul Kongre Merkezi - İstanbul, Türkiye
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
  3. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI
  21-23 Haziran 2019, İstanbul Kongre Merkezi - İstanbul, Türkiye
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
  3. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI
  21-23 Haziran 2019, İstanbul Kongre Merkezi - İstanbul, Türkiye
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
  3. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI
  21-23 Haziran 2019, İstanbul Kongre Merkezi - İstanbul, Türkiye
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
  3. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI
  21-23 Haziran 2019, İstanbul Kongre Merkezi - İstanbul, Türkiye
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
  3. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI
  21-23 Haziran 2019, İstanbul Kongre Merkezi - İstanbul, Türkiye
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
  3. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI
  21-23 Haziran 2019, İstanbul Kongre Merkezi - İstanbul, Türkiye
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
  3. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI
  21-23 Haziran 2019, İstanbul Kongre Merkezi - İstanbul, Türkiye
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
  3. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI
  21-23 Haziran 2019, İstanbul Kongre Merkezi - İstanbul, Türkiye
Basında Kongremiz


Destekleyenler / Teşekkürler

KONFERANS KİTABINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KONFERANS RAPORLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Hoş Geldiniz

Değerli Akademisyenler, İş Dünyası, Sivil Toplum ve Kamu Kesimi Temsilcileri,

Vizyon 2023 Bilim ve Teknoloji Stratejilerini desteklemek için, İstanbul Üniversitesi olarak daha önce 28-30 Mayıs 2015 tarihlerinde, Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı’nın birincisini başarıyla düzenlemiş bulunmaktayız. Konferans, Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK himayesinde yapılmıştır. Kabul edilen tam metin bildiriler Elsevier tarafından yayınlanmıştır ve Science-Directtarafından endekslenmiştir.

21 Mayıs 2016 tarihinde Üniversitemiz ve Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD) ve EPPA tarafından desteklenen 2. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı Hazırlık Çalıştayı’nı da başarıyla gerçekleştirdik.

2. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı 12–14 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenmiştir. Günümüzde ülkelerin ve işletmelerin küresel rekabetle baş edebilmeleri için ileri teknoloji ve inovasyonların, başarılı girişimcilerle ekonomiye kazandırılması, sürdürülebilir ekonomik gelişme için hayati öneme sahip olup bu sebeple, bu alanda bilginin üretilmesi paylaşılması büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, ikinci konferansımızın ana teması, “Entelektüel Ekonomi ve Yenilikçi Girişimcilik için Reformlar” olmuştur.

3. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı, 21 - 23 Haziran 2019 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecektir. Konferansın ana teması “Endüstri 4.0 Odaklı İnovasyon, Teknoloji, Girişimcilik ve Üretim” olarak belirlenmiştir.

Yenilik, teknoloji ve girişimcilik konuları Mühendislik Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sanat ve Sağlık Bilimleri dallarının etkileşimi ve kesişimi ile üretilirler. Bu kongrede Mühendislik Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sanat ve Sağlık Bilimleri dalları açısından yenilik, girişimcilik ve teknoloji konularının tartışılması amaçlanmaktadır.

- Yerli ve Yabancı Davetli konuşmacılar
- Sektör, Kamu Yönetimi ve STK Panelleri
- Akademik Bildiriler
- Fuar ve Sergi
- “Endüstri 4.0 Odaklı İnovasyon, Teknoloji, Girişimcilik ve Üretim” – Arama Konferansı - Beyin Fırtınaları
- Sosyal Etkinlikler

Konferansımızın genel yönelimi ulusal ve uluslararası düzeyde akademisyenler, iş dünyası, kamu kesimi ve STK temsilcilerini bir araya getirerek teknoloji, yenilik, girişimcilik ve endüstri 4.0 temelli ekonomi yaratarak yükselen ekonomilerin orta gelir tuzağından çıkmalarına ve krizlere karşı kırılgan olmayan ekonomiye sahip olmalarını temin için politikalar-stratejiler geliştirmektir.

Yenilik, girişimcilik, teknoloji ve endüstri 4.0 temelli ekonomiye sahip olmak bütün dünyada ekosistem olarak ele alınmaktadır. Bu bağlamda ekosistem unsurları olarak iş dünyasının, akademik dünyanın, kamunun, eğitim sektörünün, sektörlerin yenilikçi ekonomiye katkılarını paneller ve arama konferansları kapsamında tartışmak da bir başka yönelimdir.

Hem Cumhuriyet öncesi hem Cumhuriyet sonrası ülkemizdeki yükseköğretimin gelişmesine anlamlı katkılar veren, ulusal ve uluslararası bir marka olan İstanbul Üniversitesi, yenilik, girişimcilik ve teknoloji alanındaki dünya kongresi ile ülkemizde yenilikçi ve entelektüel ekonominin geliştirilmesi için politikalar üretilmesine de aracılık etmektedir. Ulusal düzeyde olduğu kadar Avrupa’nın, Orta Asya’nın, Ortadoğu’nun yenilikçi ekonomiye geçişlerine katkı verecek politikalar geliştirmek de bir başka amaçtır. Bu yönüyle, uluslararası-global bir kimlik kazanan kongremize ülkemizden ve dünyadan akademisyenlerin, kamu yöneticilerinin, politikacıların, özel sektörün, STK temsilcilerinin katkı vermelerini beklemekteyiz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Prof. Dr. Sedat MURAT
Genel Koordinatör
İstanbul Üniversitesi
Rektör Yardımcısı


Print Friendly and PDF

Procedia Computer Science’e gönderilen FullText bildiriler, Journal&Books sayfasında yayınlanmıştır. Detaylı bilgi için >>