Menu
 • II. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI HAZIRLIK ÇALIŞTAYI
  21 Mayıs 2016
  Çırağan Sarayı, İstanbul - Türkiye
 • II. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI HAZIRLIK ÇALIŞTAYI
  21 Mayıs 2016
  Çırağan Sarayı, İstanbul - Türkiye
 • II. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI HAZIRLIK ÇALIŞTAYI
  21 Mayıs 2016
  Çırağan Sarayı, İstanbul - Türkiye
 • II. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI HAZIRLIK ÇALIŞTAYI
  21 Mayıs 2016
  Çırağan Sarayı, İstanbul - Türkiye
 • II. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI HAZIRLIK ÇALIŞTAYI
  21 Mayıs 2016
  Çırağan Sarayı, İstanbul - Türkiye
 • II. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI HAZIRLIK ÇALIŞTAYI
  21 Mayıs 2016
  Çırağan Sarayı, İstanbul - Türkiye
 • II. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI HAZIRLIK ÇALIŞTAYI
  21 Mayıs 2016
  Çırağan Sarayı, İstanbul - Türkiye
 • II. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI HAZIRLIK ÇALIŞTAYI
  21 Mayıs 2016
  Çırağan Sarayı, İstanbul - Türkiye

Destekleyenler / Teşekkürler

Medya Sponsoru

Hoş Geldiniz

Değerli Akademisyenler, İş Dünyası ve Kamu Kesimi Temsilcileri,

İstanbul Üniversitesi olarak sizleri, daha güzel bir geleceği birlikte inşa etmede bilgi ve birikiminizi bizimle paylaşmanız için, 21 Mayıs 2016 tarihinde Üniversitemiz ve Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD) tarafından İstanbul’da düzenlenecek olan ve aynı zamanda EPPA tarafından desteklenen II. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı Hazırlık Çalıştayı’na davet ediyoruz.

Vizyon 2023 Bilim ve Teknoloji Stratejilerini desteklemek için, İstanbul Üniversitesi olarak daha önce 28-30 Mayıs 2015 tarihlerinde, Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı’nı başarıyla düzenlemiş bulunmaktayız. Konferans, Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK himayesinde yapılmıştır. Kabul edilen tam metin bildiriler Elsevier tarafından yayınlanmıştır ve Science-Direct tarafından endekslenmiştir.

2016 yılı mayıs ayında yapacağımız çalıştayın amacı ise; 2017 yılında gerçekleştireceğimiz II. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı’na temel oluşturacak şekilde, akademisyenler, iş dünyası ve kamu kesimi temsilcilerinin bilgi birikimi ve tecrübelerini bir araya getirerek, Türkiye ekonomisinin mevcut sorunlarını belirlemek ve söz konusu sorunları en hızlı ve etkin şekilde ortadan kaldıracak politika önerileri oluşturmaktır. Ayrıca gerek büyük ölçekli işletmeler gerekse KOBİ’lerin Arge ve inovasyon kapasitelerinin artırılmasına yönelik öneriler oluşturmak hedeflerimiz arasındadır.

Bilindiği gibi, 2001 krizinin ardından kapsamlı reformları hızlı ve başarılı bir şekilde uygulamaya koyan Türkiye, çok kısa bir süre içinde kronik hale gelmiş olan pek çok ekonomik sorununu çözmüş ve gelişmekte olan ülkeler arasında adeta parlayan bir yıldız haline gelmiştir. Bununla birlikte, bu başarıların devamı için Türkiye ekonomisi katma değeri yüksek üretimi artırmak durumundadır. Orta gelir tuzağına düşmemek için performansını artırıp inovasyona yönelmek zorundadır. Özellikle son yıllarda gerek teorik gerekse uygulamalı çalışmalar, orta gelir tuzağından çıkışta entelektüel sermayeye büyük bir önem atfetmektedir. Bu doğrultuda, çalıştayımızın ana konusu Orta Gelir Tuzağından Çıkış İçin Entelektüel Ekonomi Politikaları olarak belirlenmiş ve çalıştay boyunca akademisyenler, iş dünyası ve kamu kesimi temsilcilerinin yapacakları değerli katkılarla, Türkiye ekonomisinin bu önemli sorununu ortadan kaldıracak etkin politika önerileri oluşturulması amaçlanmıştır.

Köklü geçmişiyle tarihten geleceğe bilim köprüsü olma misyonunu üstlenmiş olan İstanbul Üniversitesi’nde ve bir dünya başkenti olarak nitelendirilen İstanbul’da, sizleri Türkiye ekonomisini dünyanın parlayan yıldızı haline getirecek politikaların belirlenmesinde katkı vermeye ve destek olmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Sedat MURAT
Çalıştay Genel Koordinatörü
İstanbul Üniversitesi
Rektör Yardımcısı
Serkan Sevim
Genç Yönetici ve İşadamları
Derneği Başkanı