Menu
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
  2. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI
  12-14 Mayıs 2017, İstanbul Kongre Merkezi - İstanbul, Türkiye
  İstanbul Üniversitesi İnovasyon - 2017
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
  2. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI
  12-14 Mayıs 2017, İstanbul Kongre Merkezi - İstanbul, Türkiye
  İstanbul Üniversitesi İnovasyon - 2017
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
  2. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI
  12-14 Mayıs 2017, İstanbul Kongre Merkezi - İstanbul, Türkiye
  İstanbul Üniversitesi İnovasyon - 2017
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
  2. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI
  12-14 Mayıs 2017, İstanbul Kongre Merkezi - İstanbul, Türkiye
  İstanbul Üniversitesi İnovasyon - 2017
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
  2. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI
  12-14 Mayıs 2017, İstanbul Kongre Merkezi - İstanbul, Türkiye
  İstanbul Üniversitesi İnovasyon - 2017
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
  2. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI
  12-14 Mayıs 2017, İstanbul Kongre Merkezi - İstanbul, Türkiye
  İstanbul Üniversitesi İnovasyon - 2017
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
  2. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI
  12-14 Mayıs 2017, İstanbul Kongre Merkezi - İstanbul, Türkiye
  İstanbul Üniversitesi İnovasyon - 2017
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
  2. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI
  12-14 Mayıs 2017, İstanbul Kongre Merkezi - İstanbul, Türkiye
  İstanbul Üniversitesi İnovasyon - 2017

Destekleyenler / Teşekkürler


Hoş Geldiniz

Değerli Akademisyenler, İş Dünyası, Sivil Toplum ve Kamu Kesimi Temsilcileri,

Vizyon 2023 Bilim ve Teknoloji Stratejilerini desteklemek için, İstanbul Üniversitesi olarak daha önce 28-30 Mayıs 2015 tarihlerinde, Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı’nın birincisini başarıyla düzenlemiş bulunmaktayız. Konferans, Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK himayesinde yapılmıştır. Kabul edilen tam metin bildiriler Elsevier tarafından yayınlanmıştır ve Science-Direct tarafından endekslenmiştir.

21 Mayıs 2016 tarihinde Üniversitemiz ve Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD) ve EPPA tarafından desteklenen 2. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı Hazırlık Çalıştayı’nı da başarıyla gerçekleştirdik.

2. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı 12–14 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecektir. Günümüzde ülkelerin ve işletmelerin küresel rekabetle baş edebilimeleri için ileri teknoloji ve inovasyonların, başarılı girişimcililerle ekonomiye kazandırılması, sürdürülebilir ekonomik gelişme için hayati öneme sahip olup bu sebeple, bu alanda bilginin üretilmesi paylaşılması büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda bu yılki konferansımızın ana teması, “Entelektüel Ekonomi ve Yenilikçi Girişimcilik için Reformlar” olarak belirlenmiştir.

Disiplinler arası olarak planlanan konferans, Mühendislik bilimleri ve teknolojileri, Sosyal ve Davranış Bilimleri ve Endüstriyel Tasarım ve Sanat alanlarındaki teknoloji, inovasyon ve girişimcilik açısında önem arz eden bilimsel gelişmeleri, iş dünyası ve toplumun ihtiyaçlarını birlikte ele almayı hedeflemektedir.

Konferansın akademik ve sosyal etkinlikleri aşağıdaki şekilde kategorize edilmiştir;

- Yerli ve Yabancı Davetli konuşmacılar
- Sektör, Kamu Yönetimi ve STK Panelleri
- Akademik Bildiriler
- Fuar ve Sergi
- “Yerli ve Yabancı Sektör öncüleri ile Türkiye’nin yenilik SWOT’u ve politikaları” beyin fırtınası
- Sosyal Etkinlikler

Konferansımızın genel yönelimi ulusal ve uluslararası düzeyde akademisyenler, iş dünyası ve kamu kesimi temsilcilerinin bilgi birikimi ve tecrübelerini bir araya getirerek, yükselen ekonomilerin mevcut sorunlarını belirlemek ve söz konusu sorunları en hızlı ve etkin şekilde ortadan kaldıracak politika önerileri oluşturmaktır. Ayrıca gerek büyük ölçekli işletmeler gerekse KOBİ’lerin Arge ve inovasyon kapasitelerinin artırılmasına yönelik öneriler oluşturmak hedeflerimiz arasındadır.

Özellikle 2008 küresel finansal krizinden sonra yükselen ekonomiler yenilikçi ekonomiye yönelmişlerdir. Yükselen ekonomiler katma değeri yüksek üretimi artırmak durumundadır. Bu bağlamda teknoloji, girişimcilik ve inovasyon günümüz koşullarında kilit bir rol oynamaktadır. Konferans boyunca akademisyenler, iş dünyası ve kamu kesimi temsilcilerinin yapacakları değerli katkılarla, yükselen ekonomilerin yenilikçilik potansiyelini artırmaya yönelik etkin politika önerileri oluşturulması amaçlanmıştır.

Köklü geçmişiyle tarihten geleceğe bilim köprüsü olma misyonunu üstlenmiş olan İstanbul Üniversitesi’nde ve bir dünya başkenti olarak nitelendirilen İstanbul’da, sizleri yenilikçi gelişmiş ekonomilerin incelenmesine ve yükselen ekonomilerin yenilikçi politikalarının belirlenmesinde katkı vermeye, destek olmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Sedat MURAT
Genel Koordinatör
İstanbul Üniversitesi
Rektör Yardımcısı


Print Friendly and PDF